Yanlış Bilinenler

Zor bir iş, zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur.
Henry Ford
 • Disleksi bir hastalık değildir.
 • Disleksi zihinsel bir engel,bir zeka düşüklüğü, yetersizliği değildir.
 • Görme işitme duyu organı, duyusal ve davranış bozuklukları nedeniyle öğrenemeyen öğrenci değildir.
 • Dislektikler içe kapanık değildir. Bazı durumlarda bu gibi davranışları olabilir, fakat her ortamda böyle değildir.
 • Dislektikler dikkati dağınık değillerdir. Fakat bazı olaylara ilgisiz kalmaları, dikkatini vermemeleri üzerine bu şekilde algılanabilirler. Hatta ilgisini çektiği konularda oldukça dikkat kesilirler.
 • Dislektiklerin kavraması (öğrenmesi) yavaş olabilir ama sağlam bir öğrenme yapısına sahiptirler.
 • Dislektikler duyarsız gibi algılanabilir, fakat tam tersine çok duayrlı ve hassas kişilikleri vardır.
 • Dislektikler bazı noktalarda yetenekleri sınırlı olabilir fakat bazı üstün yetenekleri sahiptirler.
 • Disleksi tanısı koymak mümkün değildir.
 • Disleksi tıbbi bir tanıdır ve tıbbi olarak tedavi edilebilir.
 • Erken dönemde görülen okuma yazma güçlükleri zamanla geçer. Bu sadece gelişimsel bir geriliktir. Disleksi yaş büyüdükçe geçer.
 • Disleksi olan çocuklara sınıf tekrarı yaptırmak sorunu çözer.
 • Dikkat eksikliği diye bir şey yoktur, bu sadece kişinin yapması gereken şeylere karşı gösterdiği isteksizliktir.
 • Dikkat eksikliği bozukluğu sık sık “isteksizlik” ile karıştırılır ancak kişinin ruh hali değil, beyindeki idareyi sağlayan kimyasal maddelerle ilgili bir problemdir.
 •  Herkeste bir miktar dikkat eksikliği vardır, eğer kişi yeterince akıllıysa bu sorunun üstesinden gelebilir.
 • Dikkat eksikliği her zeka düzeyindeki insanı etkileyebilir ve kronik dikkat eksikliği kişinin sadece düşünceleriyle tedavi edebileceği bir durum değildir.
 •  Dikkat eksikliği bulunan birinde depresyon, kaygı bozukluğu ya da diğer psikolojik hastalıklar görülmez.
 • Dikkat eksikliği bulunan bir kişide depresyon, kaygı bozukluğu ve diğer psikolojik hastalıkların görülme ihtimali diğer insanlara göre 6 kat daha fazladır.
 • Yanlış: Dikkat eksikliği sadece çocuklarda görülür. Erişkinlerde görülmez.
 • Doğru: Dehb tanısı alan her 3 çocuktan 1 i erişkinlik döneminde de dikkat eksikliğinden muzdariptir.
 • Yanlış: Dehb da kullanılan ilaçlar bağımlılık yapar
 • Doğru: Yapılan çalışmalarda dehb de kullanılan ilaçların beyindeki etkisinin keyif verici düzeyde olmadığı bağımlılık riskinin düşük olduğu, aksine dehb olanlarda sigara Alkol madde kötüye kullanımı daha yüksek olup, hastalık tedavi edilmeyince bu maddelere karşı bağımlılık riski vardır.
 • Yanlış: Çocuğum ders başında 5 dakika oturamaz iken nasıl olur da bilgisayar ve televizyon başında saatlerce gözünü kırpmadan oturabiliyor.
 • Doğru: internet, televizyon gibi çocuğunuzun ilgisini çeken sevdiği, keyif aldığı durumlarda çocuk pür dikkat olabilir. Beynimizde belirli bir konuya dikkatimizi verebilmeyi ve bu dikkati sürdürebilmeyi sağlayan iki farklı sistem vardır. Bu sistemlerden birisi bizim hedefimize iyi bir şekilde odaklanmamızı sağlayan sistem yani “odaklanma” sistemidir. İkinci sistem ise o sırada dikkatimizin başka bir yöne yakmasına engel olan “göz ardı etme” sistemidir. Buna bir anlamda “fren” sistemi de diyebiliriz. Dikkat eksikliğinde temel sorun kişinin belirli bir şeye odaklanamaması değil, o sırada gelen bir başka şey yapma isteğine engel olamaması ya da çevreden gelen uyaranların sesini kısamamasıdır.
 • Yanlış: Hiperaktif çocuklar aşırı zeki olurlar.
 • Doğru: Yapılan çalışmalarda hiperaktivitenin zekadan bağımsız bir hastalık olduğu, DEHB olanların 1/ 3 ünde normal zeka, 1/3 ünde düşük zeka, 1/3 ünde ise parlak-üstün zeka kapasitesi olduğu gösterilmiştir.